ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Αναλαβαίνουμε την ανακατασκευή οποιασδήποτε μοτοσικλέτας παλαιάς βρίσκοντας τα γνήσια ανταλλακτικά και την επαναφορά της στο εργοστασιακό στάδιο με αγάπη και σεβασμό απέναντι στη συλλεκτική και ιστορική άξια.